Vestby kommune Ski kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Oppegård kommune
Vestby kommune Vestby kommune Ski kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Oppegård kommune  

 

 

Ikke gi elgen alkohol

Rydd nedfallsfrukt
21.09.2016

Regionalt miljøprogram (RMP) 2016 - søknadsfrist: 20.10.2016

Åker i stubb, endret jordarbeiding, med mer.
19.09.2016

Hjernesykdommen CWD påvist hos hjortevilt i Norge

Ekstra oppgaver for kommunene
05.09.2016

Flere biller i fellene i Follo

45% flere enn i fjor
29.08.2016

SmakÅs og Bondens marked i Ås sentrum 22.10.2016

Påmelding for salg av produkter innen 8. september
26.08.2016

BU-midler til tradisjonelt landbruk 2017

1. desember 2016 er søknadsfrist for ordningen
23.08.2016

Avlingssvikt ved klimabetingete skader

Meld til oss med en gang ved mistanke
01.06.2016

Forskjellige vegetasjonssoner mot vassdrag

Vannressursloven, produksjonstilskudd og RMP
11.04.2016

Har du noe å selge på Bondens Marked?

Rekrutteringsprosjekt 2016
11.02.2016

Oppsummering RMP i Follo 2015

198 søkere. 53.016 dekar med redusert jordarbeiding. Buffersoner med gras økte med 8 km.
09.02.2016

Interessant artikkel om avløpsslam - verdifull kilde til fosfor

Les artikkel på nibio.no
21.01.2016

Grøfting i Follo 2015

11 grøfteplaner, 934 dekar og ca 1 mill tilskuddskroner innvilget.
05.01.2016

Kart for mobil og nettbrett

Gratis app "Kommunekart"
28.12.2015

Nettbasert autorisasjonskurs lansert

Gjelder fornying av godkjenning for kjøp og bruk av plantevernmidler
21.12.2015

Foretaksadresse

Bli informert - sørg for riktig adresse i foretaksregisteret
01.07.2015

Jordbruksareal i Follo er blant Norges beste

Ekstern link: Skog og landskap har laget Arealbarometer for Ski, Ås, Frogn og Nesodden, etter periodisk ajourhold av AR5 (markslagskart)
15.01.2015

Pløye, harve eller så i stubb?

Lenke: Foredragene på Bioforsk-seminar 27.11.2014
23.12.2014

Gårdsnavn er kulturhistorie

Gårdsnavnet kan kreves som tillegg i offisiell adresse
13.04.2011

 

 

 

Til toppen

Landbrukskontoret i Follo Om ossHovedsidenKontakt oss