Vestby kommune Ski kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Oppegård kommune
Vestby kommune Vestby kommune Ski kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Oppegård kommune  

 

 

Håndtering av overskuddsmasser i Follo

Veileder for saksbehandling.
19.01.2017

GPS-halsbånd på rødrev i Follo

NMBU skal merke 40 rødrev med GPS-halsbånd i forbindelse med et forskningsprosjekt på rev. Merket rev kan felles på lik linje som umerket rev, men ta kontakt med prosjektet (94738041) så de får hentet halsbånd ol.
13.12.2016

Fugleinfluensa - portforbud for høns

Registreringsplikt og «portforbud» for hold av fjørfe og tamfugl – Akershus et område med risiko for fugleinfluensa smitte. Landbrukskontoret oppfordrer til registrering av hobbyhøns og tamfugl.
29.11.2016

Jorda skal ligge på jordet

"Morsa 2" er i gang. Fagdag 27.09.2016. Gratis miljørådgiving til bøndene
03.10.2016

Hjernesykdommen CWD påvist hos hjortevilt i Norge

Ekstra oppgaver for kommunene
05.09.2016

Flere biller i fellene i Follo

45% flere enn i fjor
29.08.2016

BU-midler til tradisjonelt landbruk 2017

1. desember 2016 er søknadsfrist for ordningen
23.08.2016

Forskjellige vegetasjonssoner mot vassdrag

Vannressursloven, produksjonstilskudd og RMP
11.04.2016

Oppsummering RMP i Follo 2015

198 søkere. 53.016 dekar med redusert jordarbeiding. Buffersoner med gras økte med 8 km.
09.02.2016

Interessant artikkel om avløpsslam - verdifull kilde til fosfor

Les artikkel på nibio.no
21.01.2016

Grøfting i Follo 2015

11 grøfteplaner, 934 dekar og ca 1 mill tilskuddskroner innvilget
05.01.2016

Kart for mobil og nettbrett

Gratis app "Kommunekart"
28.12.2015

Foretaksadresse

Bli informert - sørg for riktig adresse i foretaksregisteret
01.07.2015

Jordbruksareal i Follo er blant Norges beste

Ekstern link: Skog og landskap har laget Arealbarometer for Ski, Ås, Frogn og Nesodden, etter periodisk ajourhold av AR5 (markslagskart)
15.01.2015

Pløye, harve eller så i stubb?

Lenke: Foredragene på Bioforsk-seminar 27.11.2014
23.12.2014

Gårdsnavn er kulturhistorie

Gårdsnavnet kan kreves som tillegg i offisiell adresse
13.04.2011

 

Til toppen

Landbrukskontoret i Follo Om ossHovedsidenKontakt oss